Daaapounfe<=> Merci (hypothèse...)
Ai oua<=> J'ai soif
A i<=> Merci
Ai e pa<=> Je ne veux pas
i i caca<=> J'ai fini le caca
i i<=> Pipi
Ai mage<=> Je mangerai volontier du fromage